Yhdistyksen historiikki

 

Itä-Suomen psykoterapiayhdistyksen historiikki ”Miten psykoterapia asettui koskemattomaan korpeen, Itä-Suomen psykoterapiayhdistyksen vuosikymmenet” ilmestyi 10.12.2016.

Sitä voi tilata tilauslomakkeella. Hinta on 30 € + lähetyskulut.

Itä-Suomen psykoterapiayhdistys on julkaissut toimintansa vaiheista kolmenkymmenenviiden vuoden ajalta historiikin ”Miten psykoterapia asettui koskemattomaan korpeen, Itä-Suomen psykoterapiayhdistyksen vuosikymmenet”.  Sen ovat toimittaneet yhdistyksen jäsenet psykologi Marjatta Eskelinen, psykoanalyytikot Anneli Heikkinen ja Anne Tuohimaa sekä apulaisosastonhoitaja Seppo Suomalainen.

Itä-Suomen psykoterapiayhdistys on perustettu vuonna 1980 ja sen sääntöjen mukaan toiminnan tarkoituksena on tehdä tunnetuksi ja edistää dynaamista psykoterapiaa ja sen sovelluksia Itä-Suomen alueella. Yhdistyksen historiaa on sidottu ja sisällytetty kunkin ajanjakson laajempiin yhteiskunnallisiin ja erityisesti mielenterveystyön kehyksiin sekä psykoterapiatyötä koskeviin muutoksiin.

Historiikissa on annettu runsaasti tilaa eri toiminnoissa, koulutuksissa ja johtokunnissa mukana olleiden jäsenten henkilökohtaisille, suullisesti tai kirjallisesti esitetyille muistoille yhdistyksen pöytäkirjadokumenttien ja muun arkistomateriaalin ohella. Kirjan sivuilla on myös nähtävissä laajemminkin mielenterveystyön ja organisaatioiden muutosvaiheet. Itä-Suomessa on ollut onni saada olla kahden psykoanalyysin pioneerin Veikko Tähkän ja Pentti Ikosen ajattelun kehittämisen vaikutuspiirissä ja tämä näkyy kautta historiikin.

Itä-Suomen psykoterapiayhdistyksen toimintaa ja psykoterapeuttisen työn elävyyttä on pidetty luontevana verrata orgaaniseen kasvuun. Kirja on jaettu neljään päälukuun, joista ensimmäisessä Korpi ja taimi -luvussa kuvataan yhdistyksen toiminnan alkuvaiheita. Vuosirenkaita karttuu - luvussa keskitytään toimintamuotojen kehittämisen ja vakiintumisen kuvaamiseen eri puheenjohtajakausilla. Psykoterapiakoulutusryhmien muistelut on koottu Lustojen kertomaa-lukuun. Puu tuottaa kasvua -luku liikkuu toiminnan nykyvaiheissa ja sisältää kirjoituksen Psykoanalyysin olemuksesta. Laajaan liiteosaan on dokumentoitu yhdistyksen koulutustilaisuudet.

Toimitustyön tarkoituksena on ollut luoda muistojen kuva Itä-Suomen psykoterapiayhdistyksen menneisyydestä, jossa jäsenten ääni nousee kuuluville.

SISÄLTÖ

 

      Lukijalle                                                                                                                                9

 

KORPI JA TAIMI                                                                                                             15

Itä-Suomen psykoterapiayhdistyksen perustaminen vuonna 1980          17

    Muisteloa yhdistyksen esihistoriasta

      Salme Luostarinen                                                                                                             22

      Miten psykoterapia asettui koskemattomaan korpeen

      Risto Antikainen                                                                                                                 28

Ensimmäiset toimintavuodet                                                                                     41

      Johtokuntatyöskentely hakee toimintatapaansa                                                         45

      Kuukausikokousperinne vakiintuu                                                                                 48

      Psykoterapiakoulutukseen avautuu mahdollisuus Itä-Suomessa                            53

 

VUOSIRENKAITA KARTTUU                                                                                   61

Psykiatrisen palvelujärjestelmän suurten muutosten vuosikymmen      63

      Psykiatrian klinikan suojista itsenäiseksi psykoterapeuttiseksi

      yhteisöksi – Johannes Lehtosen puheenjohtajakausi 1987–1992                           65

      Yhdistys verkostoituu kansallisesti ja kansainvälisesti                                              71

Keskitytään olennaiseen                                                                                              74

      Suomen talouden – mutta ei ISPY:n – lama                                                                74

      Yhdistyksen valtakunnalliset koulutuspäivät                                                               76

      Koulutuksen kansainvälistä antia – yhdistyksen ulkomaiset

      ”kummit”                                                                                                                              81

      Psykoterapian puhelinneuvontatoiminnan vaiheet                                                    88

      Yhdistys vahvistaa visuaalista ilmettään – logo ja esite                                             91

      Apurahoja psykoterapiatoiminnan edistämiseksi                                                       93

      Suunnitelmia lapsipsykoterapiakoulutuksesta Kuopiossa                                        94

      Puheenjohtaja Raili Väänänen haastateltavana                                                          96

Yhdistys suuntautuu yhteiskunnallisesti ja profiloituu

paikallisesti                                                                                                                    104

      Psykoterapioiden leikkausten uhkakuvia                                                                    104

      Psykoterapiakoulutusten uudistamishankkeita                                                         107

      ”Kassakriisi”, talouden tervehdyttäminen ja talkootyön voima                              109

      Eettinen toimikunta                                                                                                          113

      Keskustelua puheenjohtaja Kaarina Lehtosen kanssa                                               116

      Mietteitä ja muistelua Itä-Suomen psykoterapiayhdistyksen

      25-vuotispäivänä

      Veikko Tähkä                                                                                                                      120

Laadukkaan toiminnan ja psykoanalyyttisen ajattelun

vaalimisen aikaa                                                                                                            132

      Psykoterapeuttikoulutus muutosvaiheessa                                                                  134

      Voiko ymmärretyksi tulemista mitata?                                                                         136

      Näkyvän takana – hallintoa ja toimikuntatyötä                                                          138

      Opetustoimikunnasta koulutustoimikunnaksi                                                            142

      Emännät ja isännät pitivät huolta jäsenistä ja vieraista                                            146

      ”Lapset jäivät keskenään” – ja mitä sitten?                                                                  147

      Miten Itä-Suomen psykoterapiayhdistys on vaikuttanut

      työelämässäni?

      Anne Tuohimaa                                                                                                                 148

      Itä-Suomen psykoterapiayhdistyksen 30-vuotisjuhla                                               152

      Itä-Suomen psykoterapiayhdistyksen 30-vuotisjuhlamatka

      Berliiniin ja Weimariin keväällä 2010                                                                           158

      Yhdistyksen kirjallinen toiminta                                                                                     164

      Workshop-toiminnasta Lokaseminaareihin ja Kevätseminaareihin                       170

      Yhteistyö eri tahojen kanssa                                                                                             175

      Muistokirjoitus                                                                                                                    177

 

LUSTOJEN KERTOMAA                                                                                             181

Psykoterapiakoulutusryhmät muistelevat                                                           183

      ET-psykoterapiakoulutus 1984–1986

      Risto Antikainen                                                                                                                183

      ET-psykoterapiakoulutus 1989–1991

      Anna-Liisa Haikola ja Marjatta Nuutinen                                                                  187

      ET-psykoterapiakoulutus 1993–1996

      Arja Airaksinen, Leena Hiltunen, Erja Hänninen ja Pirkko Seppänen                191

      YET-täydennyskoulutus 1998–2000

      Marja-Liisa Kajatsalo                                                                                                      194

      YET-psykoterapiakoulutus 2000–2004

      Paula Rokka, Anja Ålander ja Hannu Pajunen                                                         196

      YET-psykoterapiakoulutus 2005–2009

      Olli Salo                                                                                                                                201

      YET-psykoterapiakoulutus 2011–2015

      Maarit Koivurova ja Elina Kuusniemi-Peura                                                             205

      Koulutusryhmän 2011–2015 valmistuttua

      Sari Kuisma-Pulkkinen                                                                                                     209

 

PUU TUOTTAA KASVUA                                                                                             211

Eletään eteenpäin                                                                                                          213

      Juhlapuhe, yhdistys 35 vuotta

      Minna Valkonen-Korhonen                                                                                             215

      Matkalla psykoterapeutiksi – Pentti Ikosen vaikutus

      ammatti-identiteettiini

      Elina Kuusniemi-Peura                                                                                                    221

      Psykoterapeutin itsehavaintaa – psykoterapiatyön äärellä

      Paula Rokka                                                                                                                        226

      Psykoanalyysin olemuksesta

      Anne Tuohimaa                                                                                                                  232

 

      Lähteet                                                                                                                                  258

      Liitteet                                                                                                                                  260