Kouluttajapsykoterapeuttikoulutus 2018-2021

PSYKOANALYYTTINEN KOULUTTAJAPSYKOTERAPEUTTIKOULUTUS 2018 - 2021

 

Aikuisten yksilöpsykoterapian koulutusohjelma

 

Itä-Suomen psykoterapiayhdistys ry järjestää 3-vuotisen kouluttajapsykoterapeuttikoulutuksen syksystä 2018 alkaen Kuopiossa. Koulutusohjelma on Itä-Suomen yliopiston hyväksyttävänä ja noudattaa valtakunnallisen yliopistojen psykoterapeuttikonsortion suosituksia sekä täyttää Suomen Lääkäriliiton psykoterapiakouluttajan erityispätevyyden kriteerit. Koulutus antaa valmiudet toimia psykoanalyyttisen psykoterapian kouluttajana, työnohjaajana ja koulutuspsykoterapeuttina psykoterapeuteiksi opiskeleville.

 

Hakukelpoisuus

 

– Koulutukseen osallistujalta edellytetään ylemmän erityistason koulutusta (YET) aikuisten psykoanalyyttisessa yksilöpsykoterapiassa, psykoterapeutin ammattinimikkeen käyttöoikeutta ja Valviran Terhikki-rekisteriin kuulumista. Poikkeustapauksessa koulutukseen voidaan valita erityistason (ET) psykoterapeuttikoulutuksen tai jonkun muun kuin aikuisten yksilöpsykoterapeuttikoulutuksen suorittanut hakija. Tällöin opinto-ohjelmaan vaadittavat täydennysopinnot suunnitellaan opiskelijakohtaisesti.

– Hakijalla on oltava mahdollisuus tehdä psykoterapiatyötä koulutuksen aikana ja riittävä englanninkielen taito.

– Soveltuvuus kouluttajapsykoterapeutiksi arvioidaan kahdessa haastattelussa.

 

Koulutuksen rakenne

 

Koulutuksen kokonaislaajuus on 80 opintopistettä ja sisältää seuraavat opinnot:

 

– Teoreettinen koulutusohjelma kestää 3 vuotta sisältäen 300 tuntia teoreettista, kliinistä, pedagogista, työnohjauksen ja tutkimustaitojen seminaariopetusta ja harjoittelua sekä perehtymisen alan kirjallisuuteen. Lukuvuodessa on 100 tuntia päiväseminaareja á 4-6 tuntia ja viikonloppuseminaareja á 8-10 tuntia.

– Osallistuminen yhdistyksen vuosittain järjestämille koulutuspäiville koulutuksen aikana.

– Koulutuksen aikaista työnohjattua psykoterapeuttista potilastyötä tulee olla vähintään 360 tuntia. Koulutukseen kuuluu vähintään kaksi yksilöpsykoterapeuttista hoitosuhdetta. Toisen hoidon tulee kestää vähintään kaksi vuotta ja toisen vähintään vuoden, molempien käyntitiheys kolme käyntiä viikossa. Tämän lisäksi voi olla työnohjattuja psykoterapioita tiheydellä kaksi kertaa viikossa.

– Työnohjausta tulee olla vähintään 140 tuntia. Työnohjauksen tulee tapahtua vuoden ajan joka viikko, sen jälkeen joka toinen viikko. Hoidoilla tulee olla eri työnohjaajat, jotka ovat koulutustoimikunnan hyväksymiä.

– Omakohtaista psykoanalyysia tai psykoterapiaa edellytetään vähintään yhteensä 500 tuntia, käyntitiheydellä 3-4 kertaa viikossa psykoanalyytikolla/vaativan erityistason psykoterapeutilla koulutuksen päättymiseen mennessä. Aiemman henkilökohtaisen hoidon hyväksi lukeminen arvioidaan kahdessa haastattelussa.

– Opinnäytetyö psykoanalyyttisen psykoterapian alalta.

 

Kouluttajat ovat pääosin Suomen Psykoanalyyttisen Yhdistyksen ja International Psychoanalytic Association:n (IPA) psykoanalyytikoita. Seminaarit toteutetaan Kuopiossa pääsääntöisesti joka toinen perjantai sekä viikonloppuseminaareina (pe ja la).

 

Kustannukset

 

Koulutus maksaa yhteensä n. 13 200 euroa, keskimäärin 2 200 euroa lukukaudessa. Oman hoidon, työnohjauksen, ja haastattelujen kustannukset eivät sisälly koulutusmaksuun. Yhdistyksen vuosittaisiin koulutuspäiviin voi osallistua opiskelijahinnalla. Mikäli arvonlisäverokäytäntö muuttuu koulutuksen toteutusaikana, alv lisätään lukukausimaksuun. Yhdistys pidättää oikeuden muutoksiin koulutuksen läpiviennin turvaamiseksi.

 

Hakeminen ja koulutuksen alkaminen

 

Koulutukseen haetaan kirjallisesti hakulomakkeella. Hakemukseen liitetään vapaamuotoinen oma elämänkerta (enintään 3 sivua). Hakemus liitteineen osoitetaan yhdistyksen koulutustoimikunnalle ja postitetaan koulutustoimikunnan sihteerille. Hakemukset käsitellään saapumisjärjestyksessä ja hakuaika päättyy 13.4.2018. Koulutukseen valinta tapahtuu hakemuksen ja kahden soveltuvuushaastattelun perusteella. Koulutuksen suunniteltu alkamisajankohta on syyskaudella 2018 tai riittävän suuren, enintään 12 henkilön koulutusryhmän muodostuttua.

 

Tiedustelut

 

Jaana Majahalme

Vierrekuja 2

74100 Iisalmi

p. 044 018 7863

jaana.majahalme@hotmail.com

Koulutustoimikunnan sihteeri

 

 

Anneli Heikkinen

Särkiniementie 19 C 12

70700 Kuopio

p. 040 588 7810

anneliheikkinen@saunalahti.fi

Koulutustoimikunnan jäsen