Kätketyn jäljillä -juhlakirja


Yhdistyksen 30-vuotisjuhlakirja Kätketyn jäljillä ilmestyi 12.11.2010.

Ensimmäinen painos myytiin nopeasti loppuun, mutta nyt toinen painos on ilmestynyt. Kirjaa voi taas tilata tilauslomakkeella.
 

Yhdistyksen 25-vuotisjuhlakirjaa Pintaa syvemmältä ei ole enää saatavilla.

 

Kätketyn jäljillä esittelee ajankohtaisia psykoanalyyttisia näkemyksiä reiteistä, joita seuraamalla eteemme avautuu uusiutuvia maisemia minuuteen, tietoisuuteen ja tiedostamattoman vaikutukseen ihmismielessä. Teos on valikoima ajankohtaisia ja ajattomia kirjoituksia mielen olemuksesta, psyykkisestä muutoksesta ja tietoisuuden ongelmasta. Depressiivisen ratkaisun, riippuvuuksien ja psyykkisen trauman koettelemusta sekä niiden psykoterapeuttista hoitamista käsitellään syvällisesti. Tarkastelun kohteena on myös ihmissuhteen läheisyyden ja etäisyyden säätelyn ikiaikainen pulma. Teoksen elämykselliset näköalat mielen ilmentymiin taiteessa ja kirjallisuudessa tarjoavat lukijalleen kiintoisia esteettisen kokemuksen hetkiä.

SISÄLLYS

 

7 Pirjo Saarinen, Anne Tuohimaa ja Anneli Heikkinen.
  Esipuhe.
   
15Mielen äärellä
   
17 Veikko Tähkä. Mielen olemuksesta ja ymmärryksen välittymisestä
  sen häiriintyneen kehityksen korjaajana.
55 Pentti Ikonen. Muutos ja psykoterapia.
66 Johannes Lehtonen. Tietoisuuden ongelma muuttaa
  muotoaan.
   
107Psykoanalyyttisia ja terapeuttisia näkökohtia mielen
 solmukohdista
   
109 Riitta Tähkä. Depression psykoterapeuttisen hoidon ongelmista.
147 Stig Hägglund. Riippuvuuden olemuksesta.
166 Juhani Salakari. Päihteiden ongelmakäytön ymmärtämisestä.
200 Camilla Bargum. Trauman merkitys nuoren oireilussa.
223 Anna Correia. Ihmisyyden kirjo ja epävakaa persoonallisuushäiriö.
239 Anne Tuohimaa. Ei yhdessä, ei erillään – suhteessa olemisen umpikujasta.
   
263Mielen ilmentymiä taiteessa ja kirjallisuudessa
   
265 Gun Alexanderson. “Et voi juottaa kuilua umpeen ilmalla …”
  – varhaisäitisuhteen jälkiä Emily Dickinsonin elämässä ja runoudessa.
296 Eeva Ikonen. Molemminpuolisuuden kaipuu, yhdenpuolisuus
  ja Askildsenin novellikokoelma Tessalonikin koirat
  – arkielämän psykologiaa.
319 Pirjo Saarinen. Koli – mielen arkaainen vaaramaisema.
335 Kirjoittajat

       

 

KIRJOITTAJAT

Gun Alexanderson, FL, psykoanalyytikko (IPA), Helsinki

Camilla Bargum, FM, psykoanalyytikko (IPA), Kauniainen

Anna Correia, HK, psykoterapeutti (Freudian School of Melbourne), johtaja, SPECTRUM, Melbourne, Australia

Stig Hägglund, LL, FM, psykoanalyytikko (IPA), Helsinki

Eeva Ikonen, FM, psykoanalyytikko (IPA), Ilomantsi

Pentti Ikonen, FM, koulutusanalyytikko (IPA), Ilomantsi

Johannes Lehtonen, LKT, Kuopion yliopiston psykiatrian emeritusprofessori, psykoanalyytikko (IPA), Espoo

Pirjo Saarinen, LT, Kuopion yliopiston psykiatrian dosentti, psykoterapeutti, Kuopion psykiatrian keskuksen johtaja, KYS ja Kuopion kaupunki, Kuopio

Juhani Salakari, LL, psykoanalyytikko (IPA), Helsinki

Anne Tuohimaa, YTM, psykoanalyytikko (IPA), Kuopio

Riitta Tähkä, FM, koulutusanalyytikko (IPA), Espoo

Veikko Tähkä, LKT, Kuopion yliopiston psykiatrian emeritusprofessori, koulutusanalyytikko (IPA), Espoo